Polityka jakości i ochrony środowiska

Z dumą informujemy, iż JR Purtec przeszedł pozytywnie audyt certyfikacji w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001 oraz ISO 14001. W związku z wdrożeniem normy ISO 14001, określiliśmy aspekty znaczące dla środowiska, którymi w naszym przypadku są: zużycie energii, odpad opakowań po substancjach niebezpiecznych, odpad  tworzyw sztucznych oraz zanieczyszczenia związane z potencjalnym pożarem. W wyniku określenia aspektów znaczących określiliśmy również cele środowiskowe: redukcja zużycia energii, redukcja i gospodarowanie odpadami po substancjach niebezpiecznych i odpadach z tworzyw sztucznych w sposób zgodny z prawem, przeciwdziałanie potencjalnym pożarom. Aby osiągnąć założone cele podjęliśmy szereg działań.

Wszyscy nasi dostawcy, klienci oraz sąsiedzi są proszeni o przekazywanie  nam wszelkich uwag, pomysłów czy wskazówek odnośnie naszego aktualnego lub potencjalnego wpływu na ludzi, środowisko czy bezpieczeństwo. Wszystkie te informacje będą dla nas priorytetem, będziemy zobowiązani do wdrożenia ich w życie w miarę aktualnych możliwości. Aby umożliwić Państwu bezpośredni kontakt  z nami, podajemy adres E-mail pod który można takie informacje przekazywać info@purtec.pl

Scroll to Top